top of page

ÖNEMLİ BİLGİLER

YAYIN KABULÜ NASIL YAPILACAKTIR?

 • Öncelikle yayınların kabul edilebilmesi için kaynakça hariç intihal raporunun %10’un altında olması gerekmektedir. E-posta adresimize intihal raporunu ve word formatında oluşturduğunuz çalışmanızı info@ispecbooks.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır. Ayrıca bu intihal araştırması gerekli durumlarda tarafımızdan da yapılacaktır. Tez çalışmalarında ise intihal raporuna gerek duyulmamaktadır.

 • Çalışmalarınız, Bilgisayar işletim sistemi farklılıklarından kaynaklanan kelime kaymalarının, Cümle Birleşmelerinin. Tablo, Grafik, formül benzeri kısımlarda oluşabilecek hataları en aza indirmek adına, pdf formatına çevirerek inceleyebilirsiniz. Pdf formatında hatalar daha net görülebilmektedir. Çalışmalarınızda harf, imla gibi hataların olup olmadığı dikkatlice incelendikten sonra ve son nüsha olduğuna karar verildikten sonra ajansımıza word formatında gönderilmesi gerekmektedir.

 • Çalışmanız bir tezden çevrilmiş ise çalışmanızla muhatap olan kişilerden de gerekli izinlerin alınmış olması ve sözleşmede imzalarının alınmış olması gerekmektedir. Ulaşılamıyorsa Dipnot veya önsöz kısmında bu çalışmanın tezden üretildiği belirtilmelidir. Kitabınız tez, kongre v.b. platformlarda yayınlanmış ise bölüm ve kitabınızda bunun dipnot olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.

 • Çalışmanız elimize ulaşmıştır mesajı, yayınınızın kabul edildiği anlamını taşımaz. Yayın kabul edilse veya sözleşme imzalanıp gönderilse dahi daha sonradan fark edilecek herhangi bir olumsuz durum neticesinde yayınlanma işlemi reddedilmektedir.

 • Ispec Ajans, bölümünüze en uygun kitabı seçme ve daha önce yayınlanacağını beyan ettiği kitap isimlerini değiştirme işlemini editör önerileri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Kitap isminde yayın öncesi değişiklik yapabilmektedir.

 • Yayınladığımız eserlerin telif hakkı İksad Yayınevine aittir.

 • Eser’in tamamı veya bir bölümü hakkında hak talep edildiği takdirde bundan doğabilecek tazminat ve yasal sorumlulukları yazarın kendisine aittir

 • Sözleşmelerin bütün muhataplarıyla beraber imzalanması gerekmektedir.

 • Bölümlü kitaplarda her bölüm için kaç yazarı varsa imzalamalıdır.

 • Sözleşme veya sözleşmelerin imzalanarak taranması suretiyle tekrar e posta üzerinden yayınevimize gönderilmesi yeterli olacaktır.

 • Gönderilecek bölüm ve müstakil kitap çalışmalarında özet, abstract ve anahtar kelimelerin olmaması gerekmektedir.

 • Tezden üretilen kitaplarda uzun tez isimleri uyun şekilde kısaltılarak kitap ismi belirlenmelidir.

 • Söz konusu bölümleriniz yayın kurulunca incelendikten ve olurları alındıktan sonra yayınlanacaktır.

 • Yayından önce size kitap taslağının son hali gönderilecek ve düzeltme talepleriniz alınacaktır. Yayın süre sorunu bulunması halinde düzeltme talepleri yayınlandıktan sonra alınacaktır.

 • Yayın kabulünden sonra bölümleriniz dil ve imla yönünden incelenmek üzere dil editörüne de gönderilecektir.

 

ÇALIŞMAM HANGİ HALLERDE KABUL EDİLMEZ

 • İntihal raporunun kılavuzda belirtilen orandan yüksek çıkması

 • Çalışmanın Herhangi bir siyasi, dini veya etnik propaganda malzemesi olarak kullanılmak istemesi

 • Anayasaya ve yasalara aykırılık içeren çalışmalar

 • Yapılan çalışmanın bilimsellikten uzak, sağlam altyapısının bulunmayışı

 • Yayın kılavuzuna uygun olarak gönderilmeyen çalışmalar

 • Word formatından başka bir formatta gönderilen çalışmalar

 • Çalışmanın yayınlanacak kitap içeriğine uygun olmaması durumu

 • Çalışmanın alanında kitap oluşturacak yeterli sayıya ulaşmaması halinde

Çalışmanız yayına kabul edilmez. Yayınlandıktan sonra farkedilen makaleler kitaptan çıkarılır.

Ajansınıza gönderdiğim kitap bölümü hangi yayınevince yayınlanacaktır?

Ajansımız Türkiye’de İKSAD Yayınevi’nin temsilciliğini yapmaktadır. Bölümlerinizin olduğu kitaplar İKSAD Uluslararası Yayınevince yayımlanmaktadır.

Yayıneviniz kaç yıldır faaliyettedir?

İKSAD Uluslararası Yayınevi 2014 yılında kurulmuştur. 2021 yılı itibariyle 7 yıldır farklı disiplinlerde akademik çalışmaları kitap haline getirerek yayınlamaktadır.

Yayıneviniz ÜAK kriterlerine uygun olarak uluslararası düzeyde yayın yapmakta mıdır?

İKSAD Uluslararası Yayınevi farklı ülkelerden ve farklı dillerde yazılmış akademik çalışmaları kitap haline getirerek yayınlamaktadır. Yayınevimizce yayınlanan kitaplar uluslararası olarak akredite edilmektedir. Dünya genelinde ilk beşyüze giren üniversitelerin içerisinde de kataloglanmaktadır.

Yayıneviniz yayınladığı kitaplara ISBN tahsis etmekte midir?

İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından yayınlanan tüm kitaplara alanlarına uygun olarak Uluslararası tasnifli ISBN tahsis ederek yayınlamaktadır.

 

Yayınevinizce yayınlanan kitaplar akademik yükselme ve teşvik için geçerli midir?

İKSAD Uluslararası Yayınevi, birçok ülkeden farklı disiplinlerde kitaplar yayınlamaktadır. Her ülkenin akademik yükselme prosedürü̈ farklı olmakla beraber Türkiye dâhil tüm ülkelerde yayınevimiz akademik bakımdan gerekli niteliklere sahiptir. Yayınlarımız yazarların akademik yükselmesi ve teşvik için uygundur.

Yayınevinizce yayınlanan kitabıma nasıl erişebilirim?

İKSAD Uluslararası Yayınevi’nin yayınladıkları tüm kitaplara https://iksadyayinevi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca eserlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için yayınlanan tüm kitapların dünyanın önde gelen elektronik kütüphanelerinde kataloglanması sağlanmaktadır.

Yayıneviniz neden dijital (e-kitap) olarak hizmet vermektedir?

Bilginin dijital mecrada bir anda milyonlarca insanın kullanımına sunulabildiği günümüzde elektronik yayınlar basılı yayınlara göre binlerce kez daha hızlı bir şekilde büyük kitlelere kısa sure içerisinde erişebilmektedir. Bilginin azami düzeyde paylaşımının gerekliliğine inanan İKSAD Uluslararası Yayınevi de bu sebeple dijital platformda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bir kitabın e-kitap ya da basılı kitap olarak yayınlanması arasındaki fark nedir?

Bir kitabın e-kitap ya da basılı kitap olarak yayınlaması arasında bilimsel açıdan herhangi bir fark bulunmamaktadır. Elektronik kitaplar da lisanslı bir yayınevi tarafından gerekli bilimsel prosedürlerden geçirilmek ve akademik ISBN tahsis edilmek şartı ile basılı kitaplarla aynı hükme sahiptir. Bilindiği üzere teknoloji ile beraber bilginin aktarılma hızı da binlerce kez artmıştır. Bu bağlamda elektronik yayınlar –nitelikli dijital ortamlarda yayınlanması şartı ile- basılı yayınlara göre çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla okuyucuya açık erişim politikası kapsamında ulaştırıldığı için bilimsel bilginin yayılması bağlamında daha avantajlıdır.

Yayınevinizce yayınlanan kitapların basılı nüshalarını yazarlara veriyor musunuz?

Bilimsel bir çalışmanın resmi olarak kitap haline gelebilmesinin iki aşaması vardır. Birinci aşamada söz konusu çalışma aynı alanda uzmanlarca titizlikle incelenmekte; incelemenin olumlu sonuçlanması halinde ikinci aşamada gerekli prosedürler (ISBN tahsisi gibi) yetkili yayınevince tamamlanarak kitabın dijital dizgisinin yapılmasıdır. Bu iki aşamanın tamamlanması ile kitap oluşmuş olur. Bundan sonra cevaplanması gereken soru kitabın okuyuculara hangi mecrada ulaştırılacağıdır. Bunun için iki yöntem vardır. Birinci yöntem dijital kitap olarak elektronik ortamda (CD, üyelik şartı ile çevrimiçi erişim ve açık erişim seklinde olabilmektedir) yayın; ikinci yöntem ise kâğıt ortamında basılı kitap olarak yayındır. Bir yazar olarak kitabınızı fiziksel olarak elinize almak, kitaplığınıza koymak ya da yakınlarınıza hediye etmek isteğinize anlamakta ve saygı duymakla beraber yayınevimizin dijital mecrada faaliyet göstermesi sebebiyle yazarlara basılı kitap nüshası veremediğimizi üzülerek belirtmek isteriz. Yazarın kitabını bir matbaa ya da baskı merkezinde bastırmak istemesi halinde yazara tarafımızca “kitap basım yetki belgesi” gönderilmektedir. Yazar bu belge ile bir baskı merkezi ya da matbaada kitabı web sitesinden indirerek dilediği kadar bastırabilmektedir. (Önemli hatırlatma: İKSAD Uluslararası Yayınevi ticari bir işletme olmadığı için elektronik ya da basılı kitaplarınızı herhangi bir şekilde ticarete konu edemez/ satışa çıkaramazsınız)

Yayınevinizce yazarlara telif ücreti ödenmekte midir?

İKSAD Uluslararası Yayınevi 5253 sayılı kanuna tabi olarak faaliyetlerini T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gözetim ve denetimi altında yürütmektedir. Yayınlanan kitaplar ücretsiz açık erişim (Open Access) olarak bilim dünyasına sunulmaktadır. Yazarlara da herhangi bir telif ücreti ödenememektedir.

Yayınevinizce yayınlanan kitabımı satabilir miyim?

Yayınevimizce yayınlanan kitabınızı herhangi bir şekilde ticarete konu etmeniz/satışa çıkarmanız mümkün değildir.

bottom of page